QE1

Październik, 2014

QE (ang. quantitative easing) to luzowanie polityki pieniężnej, zwiększenie wielkości podaży pieniądza w obiegu pieniężnym. Po kryzysie 2007-2009 Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych przeprowadziła QE1 (rok 2009 – wykupienie obligacji skarbu państwa i papiery wartościowe o skumulowanej wartości ok. 1,25 biliona USD przez okres jednego roku), QE2 (wykup o wartości ok. 1 biliona USD przez okres 8 miesięcy od listopada 2010), QE3 (rozpoczęte w sierpniu 2012 roku, skup pochodnych papierów wartościowych zabezpieczonych przez kredyty hipoteczne o wartości 40 mld USD).

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników