Mediana

Październik, 2014

Mediana  – wartość środkowa, w statystyce wartość w danym szeregu uporządkowanym leżąca w połowie tego szeregu w wypadku nieparzystej liczby elementów szeregu, lub będąca średnią arytmetyczną dwóch środkowych liczb w przypadku szeregu o parzystej liczbie elementów. Inaczej wartość w szeregu uporządkowanym, dla której powyżej i poniżej znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Stosowana, obok średniej arytmetycznej, do charakterystyki zbioru danych; w przeciwieństwie do średniej pozwala uniknąć wpływu na wynik wartości skrajnych, znacząco odbiegających od pozostałych wartości.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników