Maximum

Listopad, 2014

Maximum – największy element danego zbioru uporządkowanego, w nomenklaturze giełdowej – najwyższe notowanie (najwyższa cena) w określonym odcinku czasu, punkt zmiany kierunku kształtowania się cen

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników