Linia oporu

Luty, 2014

Jest wyznaczona przez pewien poziom cen, gdzie presja ze strony sprzedających jest silniejsza niż popyt, w rezultacie czego dalszy wzrost cen jest zahamowany, jedno z podstawowych pojęć analizy technicznej.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników