Indeks giełdowy

Styczeń, 2014

Miara statystyczna obliczana na podstawie wyceny wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie. Umożliwia szybką i syntetyczną ocenę koniunktury na rynku (lub w określonym sektorze) bez analizowania cen akcji poszczególnych spółek. Pierwszy indeks – Dow Jones Industrial Average – powstał w 1896 roku. Podstawowym indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników