Indeks dochodowy

Luty, 2014

Prezentuje dochody inwestorów, którzy kupili akcje spółek wchodzących do indeksu, przy jego obliczaniu oprócz kursów akcji uwzględnia również dochody z akcji, np. dywidendy.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników