Europejski Bank Centralny

Październik, 2014

Europejski Bank Centralny, EBC – jedna z instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialna za kształtowanie i wdrażanie polityki gospodarczej i pieniężnej strefy Euro oraz ochronę stabilności cen.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników