Deprecjacja

Październik, 2014

Deprecjacja to spadek wartości towaru lub dobra. Termin używany w szczególności w odniesieniu do spadku wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut. Deprecjacja prowadzi do obniżenia siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych, czego pozytywnymi skutkami mogą być poprawienie konkurencyjności cenowej eksportu oraz obniżka kosztów pracy w relacji do kosztów pracy za granicą, natomiast negatywnymi: spadek siły nabywczej waluty krajowej, wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego oraz zwiększenie presji inflacyjnej pod wpływem wzrostu cen dóbr importowanych.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników