C/Z

Październik, 2014

C/Z (pl.), P/E (ang.) – wskaźnik oceny atrakcyjności akcji giełdowych. Określa stopień opłacalności zakupu danych papierów wartościowych. Oblicza się go dzieląc aktualną cenę jednej akcji przez zysk netto na jedną akcję.

 

pedoe

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników