Benchmark

Luty, 2014

Inaczej odniesienie – instrument służący do porównania wyników inwestycji. Może nim być np. stopa inflacji, rentowność bonów skarbowych, wartość indeksu giełdowego, czy wzorcowy portfel inwestycyjny.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników