Analiza techniczna

Styczeń, 2014

Analiza kształtowania się kursów, proces oceny historycznej kształtowania się cen dla określenia prawdopodobnych przyszłych cen; metoda przewidywania ruchów cen i przyszłych trendów rynkowych za pomocą badania wykresów przedstawiających dotychczasowe działanie rynku, obejmujące poziom cen i obrotów, a jeśli to możliwe, również ilość otwartych pozycji, jej celem jest przede wszystkim wyznaczenie momentów, kiedy warto dokonać transakcji kupna lub sprzedaży.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników