Analiza fundamentalna

Styczeń, 2014

Analiza opłacalności inwestycji oparta na określeniu wartości spółki, tzw. wartości wewnętrznej i porównaniu jej z wyceną rynkową (kursem giełdowym). Przedmiotem badań analizy fundamentalnej są: sytuacja finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa, zdolność do generowania przyszłych zysków, zamierzenia strategiczne, a także analiza otoczenia.

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników