Dane firmy

DSA Investment S.A.
Al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław

tel. 71/334 50 50
fax 71/334 50 51
e-mail: biuro@dsa.pl

NIP: 899-27-23-377
REGON: 021642423
KRS: 0000391830

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy;
Kapitał zakładowy:1.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Napisz do nas

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników