DSA Investment SA rozszerza działalność – zezwolenie KNF

Listopad, 2015

4 listopada 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła spółce DSA Investment SA zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Genezą i głównym celem działalności DSA Investment SA jest dostarczenie klientom możliwości długoterminowych inwestycji będących zabezpieczeniem ich finansowej przyszłości, a także wsparcie w procesie inwestycyjnym, w tym w doborze najkorzystniejszych i najlepiej dostosowanych do ich potrzeb form oszczędzania i pomnażania środków. Uzyskanie zezwolenia KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych pozwoli DSA Investment SA na rozszerzenie oferty i zaproponowanie klientom zupełnie nowej formy inwestycji. Będzie to oferta skierowana przede wszystkim do osób, które chcą w sposób bardziej aktywny i indywidualny zarządzać swoimi środkami.

Szczegółowe informacje na temat nowej oferty produktów wkrótce.

Investing In Ideas

 

Kalkulator inwestycyjny
Strefa współpracowników